1963, Английские сюиты : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция и предисловие Э. Петри

Бах, Йоганн Себастьян (1685-1750)

Английские сюиты [Ноти] = Englische Suiten : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция и предисловие Э. Петри. — Москва : Государственное Музыкальное Издательство, 1963. — 130 с. — Номер дошки : м. 14326 г.

Шифр: Щ954.2(3)я44     Авторський знак: Б30


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.