1964, Шекспир. Его герой и его время / М. В. Урнов, Д. М. Урнов

Урнов, Михайло Васильович (1909-1993 )

Шекспир. Его герой и его время [Текст] / М. В. Урнов, Д. М. Урнов ; [ответственный редактор Н. И. Конрад] ; Академия наук СССР. — Москва : Наука, 1964. — 204, [4] с. : ілюстрації. — (Научно-популярная серия).

Урнов, Дмитро Михайлович (1936- )

Шифр: 82.09(100)     Авторський знак: У70

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.