1965, Ария Салтана (“Знал и я, бывало, радость…”) : из оперы “Сказка о царе Салтане” ; Песня варяжского гостя (“О скалы грозные…”) : из оперы “Садко” : для баса в сопровождении фортепиано / М. А. Римский-Корсаков

Римський-Корсаков, Микола Андрійович (1844-1908)

Ария Салтана (“Знал и я, бывало, радость…”) : из оперы “Сказка о царе Салтане” ; Песня варяжского гостя (“О скалы грозные…”) : из оперы “Садко” [Ноти] : для баса в сопровождении фортепиано / М. А. Римский-Корсаков. — Москва : Музыка, 1965. — 9 с. — Номер дошки: 2608.

Шифр: Щ943.3(3)     Авторський знак: Р51


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.