1967, Итальянские песни

1967, Итальянские песни

Итальянские песни [Ноти] : переложение для фортепиано / соствитель И. Кефалиди. — Москва : Музыка, 1967. — 44 с. — (Музыка отдыха. Библиотека пианиста любителя). — Номер дошки: 4533.

Шифр: Щ954.2(3)я43     Авторський знак: И92


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.