1967, О профессии режиссера / Г. Товстоногов

Товстоногов, Георгій Олександрович (1915-1989)

      О профессии режиссера [Текст] / Г. Товстоногов. — Издание второе, дополненное. — Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. — 354, [6] с. : ілюстрації.

Шифр: 792.02     Авторський знак: Т50

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.