1971, Избранные сонаты. Том 1 / Иосиф Гайдн

Гайдн, Йозеф (1732-1809).
      Избранные сонаты [Ноти] : для фортепиано (№№ 1-11). Том первый / Иосиф Гайдн ; вступительная статья, редакция и комментарии Л. Ройзмана. — Москва : Музыка, 1971. — 127 с. — Номер дошки: 3115.

Ройзман, Леонід Ісакович (1916-1989)

Шифр: 954.2(3)я44     Авторський знак: Г14

Фортепіано — Соната — Зібрання творів та збірка творів одного автора — Австрія.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.