1974, Избранные песни зарубежных композиторов

1974, Избранные песни зарубежных композиторов

Избранные песни зарубежных композиторов [Ноти] : переложение для фортепиано / составитель М. Подберезский. — Москва : Советский композитор, 1974. — 47 с. — (Музыка отдыха. Библиотека пианиста любителя). — Номер дошки с 3320 к.

Шифр: Щ954.2(3)     Авторський знак: И32


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.