1974, О балете : статьи, рецензии, воспоминания / Б. В. Асафьев

Асаф’єв, Борис Володимирович (1884-1949)

О балете [Текст] : статьи, рецензии, воспоминания / Б. В. Асафьев. — Ленинград : Музыка, 1974. — 295, [1] с.

Шифр: 792.82     Авторський знак: А90

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.