1974, Русский оперный театр на рубеже XIX—XX веков и Ф. И. Шаляпин, 1890—1904 / А. Гозенпуд

Гозенпуд, Абрам Акимович (1908-2004)
      Русский оперный театр на рубеже XIX—XX веков и Ф. И. Шаляпин, 1890—1904 [Текст] / А. Гозенпуд. — Ленинград : Музыка, 1974. — 262, [2] с. : иллюстрации.

Шифр: 782.1.03     Авторський знак: Г59

Дар: Рябов С. І.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.