1978, Алла Константиновна Тарасова : документы и воспоминания

      Алла Константиновна Тарасова [Текст] : документы и воспоминания / [редакторы-составители: О. А. Радищева, Е. А. Шингарева]. — Москва : Искусство, 1978. — 444, [3] с. : иллюстрации.

Радищева, Ольга Александровна / упорядник, редактор
Шингарева, Екатерина Аркадьевна / упорядник, редактор

Шифр: 792.07     Авторський знак: Т19

Дар: Нагорна О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.