1979, Размышления об опере / Б. Покровский

1979, Размышления об опере / Б. Покровский

Размышления об опере [Текст] / Б. Покровский. — Москва : Советский композитор, 1979. — 279 с.

Шифр: 782.1     Авторський знак: П48


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.