1980, Народні пісні в записах Трохима Романченка

      Народні пісні в записах Трохима Романченка [Текст] / [упорядкування, вступна стаття і примітки Л. С. Каширіної]. — Київ : Музична Україна, 1980. — 100, [4] с. : ілюстрації, ноти.

Каширіна, Лариса Сергіївна (1940—2007) / R220

Шифр: 801.8:398.21(477)     Авторський знак: Н30


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.