1980, Спящая красавица / М. Константинова

Спящая красавица [Текст] / М. Константинова

Константинова, Марина Евгеньевна
      Спящая красавица [Текст] / М. Константинова ; [редактор Л. А. Пичхадзе]. — Москва : Искусство, 1980. — 236, [4] с. : иллюстрации. — (Шедевры балета).

Шифр: 792.82     Авторський знак: К65

Дар: Побережна Г. І.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.