1982, Из истории реализма в русской живописи / составители: К. В. Михайлова, Г. В. Смирнов, З. П. Челюбеева

Из истории реализма в русской живописи [Образотворчий матеріал] = De l’histoire du realisme dans la peinture russe : [альбом] / составители: К. В. Михайлова, Г. В. Смирнов, З. П. Челюбеева. — Москва : Изобразительное искусство, 1982. — 208, [2] с. : ілюстрації.

Шифр: 75(470)     Авторський знак: І-32

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.