1983, Американская поэзия в русских переводах, ХIХ—ХХ века

Американская поэзия в русских переводах, ХIХ—ХХ века [Текст] = American Verse in Russian Translation, XIX—XX centuries : [сборник] / [составление, предисловие и комментарии С. Б. Джимбинова]. — Москва : Радуга, 1983. — 667, [2] с. — Англійською та російською мовами.

Шифр: 821(100)     Авторський знак: А61

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.