1983, Станиславский — реформатор оперного искусства : материалы, документы

Станиславский — реформатор оперного искусства [Текст] : материалы, документы / [редактор Ю. С. Калашников ; составители: Г. В. Кристи, О. С. Соболевская]. — Издание второе, дополненное. — Москва : Музыка, 1983. — 383, [1] с. : иллюстрации.

Шифр: 782.1(470)     Авторський знак: С76

Дар: Нагорна О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.