1983, Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича

      Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича [Текст] : [збірка] / Академія наук Української РСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; [атрибуція автографів, упорядкування, передмова і примітки О. І. Дея]. — Київ : Наукова думка, 1983. — 525, [3] с. : нотні приклади.

Дей, Олексій Іванович (1921-1986)

Шифр: 801.8:398.21(477)     Авторський знак: Ф75


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.