1983, Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича

      Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича [Текст] : [збірка] / Академія наук Української РСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; [атрибуція автографів, упорядкування, передмова і примітки О. І. Дея]. — Київ : Наукова думка, 1983. — 525, [3] с. : нотні приклади.

Дей, Олексій Іванович (1921-1986)

Шифр: 801.8:398.21(477)     Авторський знак: Ф75

Зміст

Від упорядника

Фольклористично-збирацька діяльність Опанаса Марковича та Марка Вовчка

ПІСНІ ТА ОБРЯДИ

Календарні обряди та пісні

Весна на межі Київської з Волинською і Подольською Україною

Веснянки (ігри, танки та пісні)

Русальні вірування та пісні

Петрівчані пісні

Косарські та гребовицькі пісні

Купальські пісні

Колядки і щедрівки

Родинні обряди та пісні

Весілля Борзнянського повіту

Весільні пісні

Родини, хрестини і похрестини

Колискові пісні

Родинно-побутові пісні

Пісні про кохання

Пісні про родинне життя і жіночу долю

Балади

Суспільно-побутові пісні

Козацькі пісні

Чумацькі пісні

Наймитські та заробітчанські пісні. Пісні про нещасливу долю

Рекрутські та солдатські пісні

Думи

Жартівливі й танцювальні пісні

Історичні пісні

Фантастичні казки

ПРОЗА

Соціально-побутові і новелістичні казки

Легенди

Примітки. Додатки


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.