1986, Таджикская симфоническая музыка / Лариса Александровна Назарова

Назарова, Лариса Олександрівна
      Таджикская симфоническая музыка [Текст] : [монография] / Лариса Александровна Назарова ; ответственный редактор — Н. С. Янов-Яновская ; Академия наук Таждикской ССР, Институт истории им. Ахмада Дониша. — Душанбе : Дониш, 1986. — 157, [2] с.

Шифр: 78.03(575.3)     Авторський знак: Н19

Дар: Тимошенко М. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.