1987, Комедии : [в двух томах] / Плавт

Плавт, Тит Макцій
Комедии [Текст] : [в двух томах] / Плавт. — Москва : Искусство, 1987. — (Античная драматургия. Рим).

  • Том 1. — Москва : Искусство, 1987. — 670, [2] с. : иллюстрации.
  • Том 2. — Москва : Искусство, 1987. — 798, [2] с. : иллюстрации.

Шифр: 821(100)     Авторський знак: П37

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.