1987, Сочинения / В. М. Ломоносов

Ломоносов, Михаил Васильевич (1711-1765)

      Сочинения [Текст] / М. В. Ломоносов. — Москва : Современник, 1987. — 442, [5] с. — (Классическая библиотека “Современника”).

Шифр: 821(470)     Авторський знак: Л75

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.