1991, Нерушимое / Николай Рерих

Реріх, Микола Костянтинович (1874-1947)

      Нерушимое [Текст] / Николай Рерих. — Рига : Виеда, 1991. — 235, [3] с.

Шифр: 821(470)     Авторський знак: Р42

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.