1992, Алтай-Гималаи [Текст] : путевой дневник / Николай Рерих

Реріх, Микола Костянтинович (1874-1947)

      Алтай-Гималаи [Текст] : путевой дневник / Николай Рерих. — Рига : Виеда, 1992. — 335, [1] с.

Шифр: 821(470)     Авторський знак: Р42

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.