2003, Нарис історії Києва / Ю. В. Павленко

      Павленко, Юрій Віталійович
Нарис історії Києва [Текст] / Ю. В. Павленко ; Українське товариство істориків науки, Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук національного прогресу. — Київ : Фенікс, 2003. — 480 с. : ілюстрації.
Шифр: 94(477)     Авторський знак: П12

Зміст

Вступ

ПЕРЕДІСТОРІЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО ЯДРА КИЄВА
Ранньопервісна людність. Палеолітичні та мезолітичні стоянки
Часи неоліту та енеоліту. Трипільська доба
Доба бронзи та передскіфські часи
Скіфський період
Доба зарубинецької культури та протокиївський вузол поселень серед дніпровських «міст» Птолемея. «Вік Троянів»
Протокиївський вузол поселень за AHTO-TOTCEKOI доби, “Час Бусів”
Виникнення «града Києва» та його давня топонімія
Сакральна топографія язичницького Києва

ДАВНЬОРУСЬКИЙ KИЇВ
Формування Києва як центру Давньоруської держави

Утвердження Києва як столичного центру “Руської землі”
Часи Діра та Аскольда
Київ перших Рюриковичів
Часи Олега
Київ за правління Ігоря
Доба Ольги
Роки Святослава
Піднесення Києва за доби Володимира Святославича
Київ за Ярополка та в язичницький період правління Володимира Святославича
Володимир вибирає віру
Розбудова Володимиром Києва як столиці християнської Русі
Київ наприкінці правління Володимира
Околиці Києва часів Володимирового княжіння

Київ Ярослава Мудрого і Ярославичів
Утвердження Ярослава у Києві
Розбудова Києва за часів Ярослава
Часи Ярославичів
Храмове будівництво та церковне життя за Ярославичів

Мономахова доба
Часи Святополка Ізяславича
Правління Володимира Мономаха і його синів — Мстислава та Ярополка

Боротьба за Київ між Ольговичами та Мономаховичами
Правління Всеволода Ольговича та поразка його брата Ігоря
Часи правління Ізяслава Мстиславича та його боротьба з Юрієм Долгоруким
Боротьба за Київ після смерті Ізяслава Мстиславича та княжіння Юрія Долгорукого
Правління Ростислава Мстиславича та розгром Києва військами Андрія Боголюбського

Київ часів занепаду великокнязівського столу
Боротьба за Київ у 70-х роках XII ст. i система дуумвірату Святослава Всеволодовича i Рюрика Ростиславича
Часи Рюрика Ростиславича та Романа Мстиславича
Київ передмонгольських десятиліть

Київ за монгольських часів
Батиєва навала і спустошення Києва
Київ під владою золотоординських ханів

КИЇВ У СКЛАДІ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТА ГЕТЬМАНСЬКОЇ УКРАЇНИ
Київ ХIV-ХV ст. у складі Литовсько-Руської держави
Київ у першій половині XIV ст. та його входження до складу Литовсько-Руської держави
Київ у складі Литовсько-Руської держави за часів правління Ольгерда і Вітовта
Київ за часів Свидригайла та князювання в ньому Олелька (Олександра) і його сина Симеона. Ліквідація Київського князівства
Київ- вільне місто у складі Польсько-Литовської держави
Київ у кінці ХV – середині ХVІ ст.
Київ у кінці ХVІ ст. і в перші роки XVII ст. Загострення ситуації в місті внаслідок Берестейської унії
Утвердження Киева як православного культурно-освітнього центру Речі Посполитої у першій чверті XVII ст.
Київ за доби Петра Могили
Часи Хмельниччини та Руїна
Київ на першому етапі Визвольної війни. Створення Київського полку
Ситуація в Києві та навколо нього після Зборівського миру
Перехід козацької України під протекторат Московського царства та зміни у становищі Києва в середині 50-х років XVII ст.
Після Хмельниччини
На тлі “Руїни”
Київ мазепинських часів та його інтеграція до складу Російської держави(кінець XVII-XVIII ст.)….
Київ останньої третини XVII ст.: населення, структура, оборонні споруди
Церковне будівництво і освітньо-культурне життя міста за мазепинських часів
Розвиток і забудова Києва у першій половині – середині XVIII ст.
Ліквідація за часів Катерини II автономії Гетьманської України та самоврядних прав Києва

КИІВ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Часи Олександра I
Розвиток міста в першій чверті ХІХ ст. Велика пожежа 1811 р. і перепланування Подолу
Розвиток культури й освіти. Реорганізація Києво-Могилянської академії в Київську духовну академію
Масонські організації кінця XVIII – початку XIX ст. Декабристський рух у Києві
Часи Миколи I
Стратегічне значення Києва і розбудова його оборонних споруд у другій чверті ХІХ ст.
Соціально-економічний розвиток міста за миколаївських часів
Розвиток освіти та культури. Громадсько-політичні рухи та Кирило-Мефодіївське братство
Архітектурно-планувальний розвиток Києва в 30-50-х роках ХІХ ст.
Часи Олександра II та Олександра III
Київ на тлі України другої половини XIX ст.
Соціально-економічний розвиток та структура населення міста
Управління, господарство й територіально-планувальний розвиток міста
Громадсько-політичні рухи в Києві на початку правління Олександра II та Київська громада
Революційний рух у Києві в 70-80-х рр. ХІХ ст.
Освіта і філософські, наукові та технічні дослідження в Києві в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.
Навчальні заклади і бібліотеки міста
Філософія та суспільно-гуманітарні науки
Київ як центр математичних, природничих і технічних наук
Літературно-мистецьке життя та культурні установи Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Періодичні видання та літературне життя
Музично-театральне життя, спорт, кіно
Образотворче мистецтво
Архітектура і будівництво. Музейна справа
КИЇВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.
Громадсько-політичне життя і становище Києва на початку ХХ ст.
Українські політичні партії на початку ХХ ст.
Громадсько-політичне життя в Києві напередодні революції 1905-1907 рр.
Революційні події в Києві 1905-1907 рр.
Громадське життя Києва напередодні Першої світової війни

Київ за часів Першої світової війни, Революції 1917 р. та доби Центральної Ради
 Перша світова війна та її відлуння в Києві
 Лютнева революція і створення Центральної Ради як органу державного самоврядування України
 Утворення Української Народної Республіки та початок війни з більшовиками
 Київ на початку 1918 р.: більшовицька агресія та німецька окупація міста
 Київ навесні 1918 р.: повернення і падіння Центральної Ради
 Українська держава гетьмана П.П. Скоропадського. Встановлення гетьманської влади та громадська реакція в Києві
 Політичне життя міста за часів гетьманства П.П. Скоропадського
 Життя у Києві в період Гетьманату. Культурно-просвітницькі заходи та створення Української академії наук
 Київ під час кризи гетьманської держави восени 1918 р.
Київ за часів громадянської та польсько-радянської воєн в Україні (листопад 1918 р. червень 1920 p.)
 Взяття Києва силами Директорії
 Київ під владою Директорії
 Друга більшовицька окупація Києва: лютий – серпень 1919
 Серпень 1919 p.- червень 1920: білі – червоні – поляки. Перемога більшовиків
Київ у міжвоєнний період 1920-1939 рр.
 Радянська Україна в складі СРСР за часів воєнного комунізму та в роки НЕПу
 Київ 20-х років: соціально-економічне, громадсько-політичне та культурне життя Україна в роки великого перелому та великого терору.
 Розвиток Києва в 20-30-х роках та його перетворення в столицю Радянської України
Київ під час Другої світової війни
 Початок Другої світової війни та Україна
 Німецька агресія та героїчна оборона Києва в липні – вересні 1941 р.
 Київ за часів німецько-фашистської окупації
 Визволення Києва від німецько-фашистських загарбників
КИЇВ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.
Післявоєнні роки та часи “відлиги”
 Післявоєнне десятиліття: відбудова народного господарства та політична боротьба у вищому керівництві СРСР
 Відбудова та розвиток Києва в перше післявоєнне десятиліття
 Доба «відлиги». Ситуація в СРСР та в Україні за часів правління М.С. Хрущова
 Київ середини 50-х середини 60-х років.
Доба “застою”
Соціально-економічна та громадсько-політична ситуація в другій половині 60-х — на початку 70-х років. Україна за часів П.Ю. Шелеста.
Громадсько-політична ситуація та дисидентський рух у 70-х першій половині 80-х років
Київ від середини 60-х до середини 80-х років
Київ за доби “перебудови” та здобуття державної незалежності України
Початок «перебудови» та Чорнобильська трагедія
Суспільно-політичне життя в Києві в кінці 80-х – на початку 90-х років
Здобуття Україною незалежності. Київ 1991 р.
Столиця України в перші десять років державної незалежності
Україна після здобуття державної незалежності. Президентство Л.М. Кравчука
Перший президентський термін Л.Д. Кучми
Розвиток Києва у 90-х рр. ХХ ст.
ПІСЛЯМОВА
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.