2004, Історія української музики, Том 5: 1941—1958 рр.

      Історія української музики [Текст] : у шести томах / Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; редакційна колегія: Г. А. Скрипник, М. М. Гордійчук, О. Г. Костюк [та інші] ; редакційна колегія тому: А. І. Муха, С. Й. Грица, Г. В. Степанченко [та інші]. — Київ : [Б. в.], 1989—. 
Том 5 : 1941—1958 рр. — Київ : [Б. в.], 2004. — 497, [6] с. : ілюстрації, нотні приклади.

Муха, Антон Іванович (1928-2008)
Грица, Софія Йосипівна (1932- )
Степанченко, Галина Василівна (1945- )
Шевчук, О. В.
Костюк, Н. О.

Шифр: 78.04     Авторський знак: І-90

Дар: ІМФЕ


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.