2005, Незнайома

      Незнайома: Антологія української “жіночої” прози та есеїстики другої половини XX — початку XXI століття [Текст] / [упорядкування, вступне слово, бібліографічні відомості та примітки Василя Ґабора]. — Львів : Піраміда, 2005. — 597, [3] с. : фото. — (Приватна колекція).

Шифр: 821(477)     Авторський знак: Н44


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.