2007, Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України, Випуск 8

      Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України ; [редакційна колегія: А. Чебикін, М. Криволапов, В. Апатський, Д. Безгін та інші ; відповідальний редактор Ю. Іванченко]. — Київ : Пугачов О. В., 2007. — Випуск восьмий. — 404, [3] с. : ілюстрації.

Шифр: 7.01     Авторський знак: М65

Зміст

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

М. Криволапов. Національна спілка художників і образотворча культура України ХХ століття

О. Тарасенко. Ремінісценції парсуни в портретах українського модерну і авангарду

М. Юр. Програмні експерименти в безпредметному живописі 1910-1920-х років: роль абстрактної форми

О. Карпенко. Новаторство «школи» Екстер

О. Маричевська. Пошук ідеальної форми в дереворитах Якова Гніздовського

Ю. Одробінський. Еволюція антропоморфного образу «людини-воїна» в монументальній скіфській скульптурі.

Н. Урсу. Стінний розпис трапезної монастиря львівських домініканців

І. Березіна. Особливості та закономірності творчого методу Наполеона Орди

Ю. Довгань. Нові аспекти використання гарячої емалі в архітектурному середовищі

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

В. Качмарчик. Теобальд Бьом шлях до визнання

Н. Семененко. Перервана електронна серенада або про віртуальну траекторію розвитку вітчизняної електронної музики

Г. Завгородня. Особливості тембрової поліфонії в «Епічній» симфонії № 4 та симфонічних варіаціях на теми М. Березовського «Хвалите Господа с небес » Ю. Іщенка

В. Апатський. Експериментальні дослідження деяких особливостей акустичної природи фагота.

І. Гамова. Елементи модальної та тональної організації у творах К. Монтеверді

І. Юдкін-Ріпун. Особливості музичної семантики

Г. Макаренко. Вольовий аспект як дієвий механізм втілення гармонії у творчості диригента

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Н. Владимирова. Феномен творчої особистості в контексті культурологічного дискурсу на межі ХІХ-ХХ століть

Н. Єрмакова. Київській епізод березільської біографії Януарія Бортника

І. Чужинова. «Народний Малахій» Миколи Куліша на українській сцені (1987-2007 pp.)

В. Романчук. Вплив Рудольфа Штейнера на школу акторської майстерності Михайла Чехова

В. Чхаїдзе. «Чарівний простір спектаклю» (уривки з книги)

МИСТЕЦТВО КІНО

О. Мусієнко. Українська трагедія Юрія Іллєнка

М. Іллєнко. П’ятнадцять років без права листування

В. Скуратівський. Рухоме зображення на тлі природної мови: Попередні нотатки

Г. Чміль. Зображення реального у сучасному кінодискурсі

М. Братерська-Дронь. «Самотність бігуна на довгу дистанцію» або драма зайвої людини в радянському кінематографі

І. Зубавіна. Художній часопростір у кінематографі: Метафізика творення «іншої реальності»

Р. Росляк. «Викликаю на соціалістичне змагання товариша Гілярова»

О. Безручко. Довженків сад

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

М. Яковлєв. Композиційні то геометричні аспекти художнього формотворення

І. Удріс. До питання про українське мистецтвознавство першої чверті ХХ століття:

дослідницькі праці О. Новицького

М. Степаненко. Коло Марусі Чурой

Т. Стефанишин. Наукова спадщина Миколи Голубця у контексті історіографії українського мистецтва

Г. Краснокутський. Поняття культурного архетипу в антропології К. Леві-Строса

Цао Гуанюй. Історичні та соціально-політичні реалії як підґрунтя особливостей

розвитку китайського мистецтва періоду «великої культурної революції»

ПУБЛІКАЦІЇ. КРИТИКА. ПОВІДОМЛЕННЯ

М. Ржевська. І знову вічна тема кохання

В. Овсійчук. «Кобзар» – це історія нашого народу

І. Зубавіна. Кіноосвіта в Україні: Погляд через століття

В. Малина. Кам’яні хрести з візантійським орлом в Україні

Ю. Іванченко , О. Ваврик. Форми малі, але зміст великий

О. Волинська. Художньо-освітня спадщина Олени Кульчицької. О. Сторчай

М. Дегтярьов. Де межа потворності церковних новоділів?

Микола Іванович Петров і Київський церковно-археологічний музей

С. Прищенко. Художньо-естетичні аспекти друкованої реклами

Н. Мусієнко. Зальцбурзький глобальний семінар у палаці Леопольдскрон:

Нові форми взаємодії мистецтва і суспільства

Б. Негода. Пленерна практика студентів у вищих мистецьких навчальних закладах

І. Павельчук. Постать у сфері абстракції


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.