2007, Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України, Випуск 8

      Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України ; [редакційна колегія: А. Чебикін, М. Криволапов, В. Апатський, Д. Безгін та інші ; відповідальний редактор Ю. Іванченко]. — Київ : Пугачов О. В., 2007. — Випуск восьмий. — 404, [3] с. : ілюстрації.

Шифр: 7.01     Авторський знак: М65


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.