2007, Східні стежини Лесі Українки

Огнєва, Олена Дмитрівна (1944- ).
      Східні стежини Лесі Українки [Текст] : (статті та матеріали) / Олега Огнєва ; Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Волинський краєзнавчий музей. — Луцьк : Волинська книга, 2007. — 234, [2] с. : ілюстрації.
Шифр: 82.0     Авторський знак: О-38


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.