2009, Музыкальная культура Таджикистана XX — начала XXI столетий / Лариса Александровна Назарова

Назарова, Лариса Александровна
      Музыкальная культура Таджикистана XX — начала XXI столетий (тенденции, проблемы) [Текст] : статьи разных времен / Лариса Александровна Назарова ; [редактор А. Н. Низамов] ; Таджикская национальная консерватория им. Т. Сатторова. — Душанбе : [Б. и.], 2009. — 255, [1] с.

Шифр: 78.03(575.3)     Авторський знак: Н19

Дар: Тимошенко М. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.