2009, Українські народні думи, Т. 1

      Українські народні думи [Ноти] : у п’яти томах / [упорядники: М. К. Дмитренко, С. Й. Грица, Г. В. Довженок ; редакційна колегія: Г. А. Скрипник, С. Й. Грица, М. К. Дмитренко та інші]. — Київ : ІМФЕ НАН України, 2009— . 

Том перший : Думи раннього козацького періоду. — Київ : ІМФЕ НАН України, 2009. — 855, [1] с. : ілюстрації, ноти.

Дмитренко, М. К.
Грица, Софія Йосипівна (1932-)
Довженок, Г. В.
Скрипник, Ганна Аркадіївна (1949-)
Руда, Т. П.
Іваницький, Анатолій Іванович (1936-)
Шевчук, О. В.
Єфремова, Людмила Олександрівна (1953-)
Малинська, Н. А.
Шумада, Н. С.
Хай, Михайло Йосипович (1946-)

Шифр: 92(4Укр)     Авторський знак: У45

Дар: ІМФЕ

До першого тому «Українських народних дум» увійшли твори національної епічної традиції раннього козацького періоду, пов’язані з початковим етапом боротьби українського народу проти іноземних поневолювачів та думи невольницького циклу.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.