2009, Ціннісний дискурс в освіті в епоху глобалізації та інформаційної революції

      Ціннісний дискурс в освіті в епоху глобалізації та інформаційної революції [Текст] : вибрані публікації представників наукової школи академіка АПН України, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Віктора Андрущенка. — Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2009. — 550 с.

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Андрущенко, Віктор Петрович (1949- )

Шифр: 37     Авторський знак: Ц65

Дар: Тимошенко М. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.