2009, Історія української музики, Том 2 : ХІХ століття

      Історія української музики [Текст] : у шести томах / Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; редакційна колегія: Г. А. Скрипник, А. П. Калениченко, І. М. Сікорська [та інші] ; редакційна колегія тому: В. В. Кузик, А. І. Азарова. — Київ : [Б. в., 2004— ]. 
      Том 2 : ХІХ століття. — Київ : [Б. в.], 2009. — 798, [2] с. : ілюстрації, нотні приклади.

Електронная версія: https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.muz.t2.pdf

Кузик, Валентина Володимирівна (1944-)
Азарова, А. І.
Руда, Т. П.
Шульгіна, Валерія Дмитрівна (1939-)
Юдкін, Ігор Миколайович

Шифр: 78.04     Авторський знак: І-90

Дар: ІФМЕ

Другий том «Історії української музики» присвячено музичному мистецтву ХІХ ст. У ньому висвітлено еволюцію народної пісенної та інструментальної творчості, становлення й розвиток національної музичної школи, досліджено хорову (світську й сакральну), вокально-симфонічну, камерно-вокальну, інструментальну музику, оперу й музично-драматичний театр, концертно-музичну діяльність, музичну освіту й критику, питання музикознавства та фольклористики.

Зміст

Вступ / Кузик В. В.

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Народна пісенна творчість / Грица С.Й.

Народна інструментальна музика / Хай М. Й. (спец. ред. А. П. Калениченко, І. М. Сікорська)

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ЗАСАДИ

Богослужбова музична культура / Костюк П. О.

Хорова творчість / Пархоменко Л. О.

Кантата. Ораторія / Терещенко А. К.

Хорові обробки народних пісень / Булат Т. П. (наук. ред. В. В. Кулик)

Обробки українських народних пісень для голосу із супроводом фортепіано / Булат Т. П. (наук. ред. В. В. Кулик)

Солоспіви / Азарова А. І., Булат Т. П. (наук. ред. В. В. Кулик)

      Пісня-романс / Шевчук О. В.

Камерно-інструментальна музика / Звиків Г. Я. Фільц Б. М.

Симфонічна музика / Гордейчук М. М., Фільц Б. М.

      Оркестровий інструментарій / Рудчук Ю. А.

Оперна творчість / Булат Т. П., Олійник О. С., Сікорська І. М.

Музика в театрі / Загайкевич М. П.

МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ

Музично-драматичний театр / Загайкевич М. П.

Концертне виконавство/  Булат Т. П., Семененко Н.Ф., Шеффер Т. В. (наук. ред. В. В. Кузик).

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА, МУЗИКОЗНАВСТВО

Музична освіта / Іванов В. Ф., Луганська К. М. Шевчук О. В., Шеффер Т. В.

Музична фольклористика / Іваницький А. І. Правдик О. А.

Музикознавство / Загайкевич М. П., Немкович О.М.

Післямова / Кузик В. В.

Іменний покажчик

Географічний покажчик

Список скорочень


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.