2011, Культурологічна думка, № 4

Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології ; [редакційна колегія: Ю. П. Богуцький, В. Г. Крючков, С. Д. Безклубенко, О. М. Берегова та інші]. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — 259, [1] с.

Електронна версія: https://www.culturology.academy/tom-4-2-2011.html

Зміст

Переднє слово [Текст] / Ю. П. Богуцький // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 9—10.

Формування діалогу культур в умовах суспільств початку ХХІ ст. [Текст] / Щербина Віктор Миколайович // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 13—18.

Культурологія та компаративістика: методологічні трансформації [Текст] / Василь Миколайович Шейко // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 19—26.

Антиномія «філософ — поет» у світлі культурологічного підходу [Текст] / Більченко Є. В // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 26—34.

Культурология как самоопределение глобального сверхобщества [Текст] / Борозенец Тарас Анатольевич // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 34—41.

Ааксиоматическая динамика в изучении культуры: постнеклассический поворот [Текст] / Василькова Валерия Валентиновна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 41—45.

Зміст поняття “навчання” у філософії М. Гайдеґґера [Текст] / Возняк Володимир Степанович, Возняк Степан Володимирович // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 46—51.

Перечитування епізодів поеми М. В. Гоголя «Мертві душі» та еволюція філософської репрезентації сутності класичної літератури [Текст] / Джулай Юрій Володимирович // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 51—56.

Бріколаж як механізм створення образу чужого в просторі культури [Текст] / Довгополова Оксана Андріївна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 57—62.

Мультикультуралізм у сучасному світі: культурологічна інтерпретація [Текст] / Капуш А. І // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 63—67.

Культурологический потенциал психоаналитической интерпретации произведения: «Женщины – французского лейтенанта – не существует» [Текст] / Кириллова Ольга Алексеевна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 68—75.

Методологические аспекты изучения художественного образа провинциального города рубежа ХІХ – ХХ веков (на примере Елисаветграда) [Текст] / Кириченко Елена Ивановна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 76—81.

Мода и имидж: презентация индивидуальности или идентификационные ловушки? [Текст] / Конева Анна Владимировна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 82—87.

Поликультурное образование как инструмент для культурной адаптации иммигрантов в странах СевернойЕвропы [Текст] / Кореневская Ольга Сергеевна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 88—92.

Методологія культурологічних реконструкцій в історичній танатології [Текст] / Король Денис Олександрович // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 93—99.

Латинская Америка как цивилизация «пограничного» типа: проблема поиска культурной идентичности [Текст] / Косьяненко Евгения Валериевна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 100—104.

Філософський вимір культурології [Текст] / Лімонченко Віра Володимирівна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 104—110.

Моя чужість/нездужання щодо культурології: рефлексія з іншої (західної) точки зору [Текст] / Хюбнер Бенно ; переклала українською Євгенія Більченко // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 11—13.

Універсалізм і регіоніка у сучасній етнокультурології [Текст] / Личковах Володимир Анатолійович // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 111—116.

Креативность в пространстве современной культуры [Текст] / Медникова Галина Сергеевна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 133—139.

Ментальні типи мислення і державотворчий процес [Текст] / Мельник Ярослав Григорович, Криворучко Наталія Володимирівна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 139—144.

Актуальні проблеми менеджменту театральної культури: забуте мистецтво антрепренерів [Текст] / Овчаренко Тетяна Станіславівна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 145—149.

«Esprit humaine» в культурной антропологии Леви-Стросса [Текст] / Ольшанский Дмитрий Александрович // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 150—154.

Роль етнічних стереотипів у формуванні гендерної культури [Текст] / Петренко Ірина Сергіївна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 155—159.

Інституаліація українського медіамистецтва (від початку 90-х рр. до сьогодні) [Текст] / Пруденко Яніна Дмитрівна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 159—165.

Homo musicus: проблема культурно-антропологической реконструкции феномена музыки [Текст] / Разбеглова Татьяна Павловна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 166—172.

Роль марксистской модели базиса и надстройки в теории культуры Реймонда Уильямса [Текст] / Рапопорт Ева Вадимовна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 172—176.

Художественная культура как составляющая гендерного образования и воспитания [Текст] / Смирнова Татьяна Васильевна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 177—183.

Гендерные идеалы во власти навязчивого повторения [Текст] / Стрижова Елена Сергеевна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 183—188.

Етно-ментальний дуалізм духовно-релігійних виявів української сакральної традиції [Текст] / Хрипко Світлана Анатоліївна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 189—197.

Текстуальная революция в России в контексте культурологического поворота [Текст] / Люсый Александр Павлович // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 116—122.

Дизайн та інтер’єр бібліотеки як соціокультурна проблема [Текст] / Матвійчук Оксана Євгенівна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 123—127.

До питання формування специфічних рис в українській мистецькій традиції XV – XVI століть (на прикладі іконопису) [Текст] / Матицин Олексій Ігорович // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 128—132.

Художня література крізь призму культурологічного дослідження [Текст] / Шевченко Оксана Володимирівна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 197—204.

Транскультурні зміни та проблема «нової» ідентичності сучасної людини [Текст] / Шелупахіна Катерина Миколаївна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 204—210.

Еволюція концептуальних засад трагічного у контексті некласичної філософії [Текст] / Шелупахіна Тетяна Володимирівна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 211—217.

Комунікативна культура освітнього простору [Текст] / Яценко Ганна Юріївна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 217—223.

Філософсько-культурологічна трансформація категорії «ситуація» (Н. Аббаньяно, К. Ясперс) [Текст] / Яцик  Ірина Станіславівна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 223—228.

Об истории создания Научно-образовательного культурологического общества (НОКО) России [Текст] / Безгрешнова Алевтина Михайловна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 229—234.

Творческая деятельность А. А. Кокеля как символ чувашско — российско — украинского транскультурного диалога [Текст] / Васильев Владимир Александрович // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 234—239.

Музей как базовая площадка полевых практик студентов-культурологов [Текст] / Дмитриева Лариса Валерьевна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 239—244.

О необходимости введения курса «научно-исследовательский практикум», или чего не хватает современному студенту-культурологу? [Текст] / Тихомиров Сергей Александрович // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 244—249рос.

Фестиваль «Іскорка Божа» у культурному житті Донеччини [Текст] = Festival «Sparkle of God» in cultural life of Donetsk / Ущапівська Олена Миколаївна // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв України, Інститут культурології. — Київ, 2011. — № 4 : Спеціальний випуск. — С. 250—256.