2011, Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія / Н. А. Сегеда

Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія

Сегеда, Наталя Анатоліївна
      Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія [Текст] : [монографія] / Н. А. Сегеда ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. — 271, [3] с.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Шифр: 78.073     Авторський знак: С28


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.