2011, Пути обновления теории и богослужебной практики католической мессы XX столетия / А. Г. Єфименко

Єфименко, Аделіна Геліївна (1965- ).
      Пути обновления теории и богослужебной практики католической мессы XX столетия (на примере творчества церковных композиторов) [Текст] : монография / А. Г. Єфименко ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Волынский национальный университет имени Леси Украинки. — Луцк : Волынский национальный университет имени Леси Украинки, 2011. — 402, [2] с. : нотні приклади.

Шифр: 783     Авторський знак: Є86

Дар: Тукова І.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.