2011, Техніка Паганіні / Горохов О. М.

Горохов, Олексій Миколайович (1927-1999).
      Техніка Паганіні [Ноти] : технологічний посібник для швидкого та якісного освоєння текстів скрипкових концертів Паганіні : для студентів вищих навчальних закладів / Горохов О. М. ; упорядник, [передмова] Козін В. В. — Київ : Кафедра скрипки Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, 2011. — 159 с. : факсиміле. — Присвята: Присвячую Вадиму Козіну.

Козін, Вадим Венедиктович (1939- )

Шифр: 955.49(4Укр)НМП     Авторський знак: Г70

Скрипка — Посібники для практичних занять та навчання — Україна


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.