2012, Кодьев Петр Иванович

      Кодьев Петр Иванович [Текст] : жизнь и деятельность, творческое наследие, родные, друзья, современники : монографический сборник / составитель Елена Кодьєва. — Киев : [Б. в.], 2012. — 221, [1] с. : репродукції картин.

Кодьєва, Олена Петрівна (1947- )

Шифр: 75.07(477)     Авторський знак: К57

Дарчий напис: Кафедрі теорії та історії НМАУ ім. П. І. Чайковського від вдячної дисертантки і упорядника книги

Дар: Кодьєва О. П.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.