2012, Леся Дичко в житті і творчості / Софія Грица

Грица, Софія Йосипівна (1932- ).
      Леся Дичко в житті і творчості [Текст] / Софія Грица ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — Дрогобич : Посвіт, 2012. — 269, [3] с. : фото, нотні приклади.

Шифр: 78.04Дичко     Авторський знак: Г85

Дарчий напис: Нац. музичній академії України ім. П. І. Чайковського

Дар: Дичко Л.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.