2012, Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, випуск 94

Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : збірник статей / Міністерство культури України, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. — Київ, 2012. — Випуск 94 : Юрій Іщенко та сучасний музичний простір

Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : збірник статей / Міністерство культури України, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. — Київ, 2012. — Випуск 94 : Юрій Іщенко та сучасний музичний простір. — 307, [1] с. : ілюстрації.

Пясковський Ігор Болеславович (1946-2012) / упорядник
Рожок Володимир Іванович (1928-2020)
Апатський Володимир Миколайович (1927-2020)
Герасимова-Персидська Ніна Олександрівна (1930-)
Гуменюк Тетяна Костянтинівна (1940-)
Давидов Микола Андрійович (1940-)
Зінькевич Олена Сергіївна (1938-2020)
Москаленко Віктор Григорович (1953-)
Посвалюк Валерій Терентійович (1938-)
Скорик Мирослав Михайлович (1938-2021)
Тишко Сергій Віталійович (1770-1827‏)
Черкашина-Губаренко Марина Романівна (1938-)
Іщенко Юрій Якович (1938-2021)
Бетховен Людвіг ван (1770-1827‏)

Шифр: 781.0     Авторський знак: Н 35

Дар: Щербакова Н. Ю.

Зміст:

Темброві бінарні опозиції Ю.Іщенка в сучасній теорії тембру / О. Жарков

Темброва математика Юрія Іщенка (на прикладі симфонічних Варіацій та фуги на теми Максима Березовського “Хваліте Господа с небес”) / О. Войтенко

Функція жанру в сучасній музиці (на прикладі “Маленьких партит” Ю.Іщенка / І. Тукова

Лірик вразливої душі / О. Мурзіна

Про природу темброінтонаційності у творчості Юрія Іщенка / М. Денисенко

“ХХ сторічя” в музиці Юрія Іщенка / А. Загайкевич

Вокальні цикли Ю. Іщенка: специфіка типологічного аналізу / Н. Щербакова

Синтез композиторських технік у творчості Ю.Іщенка / Б. Стронько

Семантичне функціонування жанру в струнних квартетах Ю.Іщенка / О. Лис

А.П.Чехов и украинская опера / Е. Зинькевич

Особливості відображення індивідуального композиторського стилю в жанрових моделях минулого (на прикладі Маленьких партит №2 та №4 Ю.Іщенка) / М. Кононова

Музична поетика віолончельних сонат Ю.Іщенка / О. Зав’ялова

Християнсько-етична проблематика творчості Ю.Іщенка та образи релігійних переживань у контексті сучасної української духовної музики / І. Гарькава

Про взаємодію тембрового диференціювання та інтегрування у симфоніях П.І.Чайковського / Ю. Іщенко

Темброве інтегрування в оркестрових творах М.Глинки / Ю. Іщенко

Темброва модуляція в симфоніях Б.Лятошинського / Ю. Іщенко

Про Бетховена з прологосом, епілогосом і взагалі з логосом / М. Ковалінас

Моя гармония / Ю. Ищенко


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.