2012, Твори для скрипки і фортепіано / М. Скорик

2012, Твори для скрипки і фортепіано / М. Скорик

Твори для скрипки і фортепіано : [Ноти] / М. Скорик. — Київ : Музична Україна, 2012. — 106 с., 1 парт. (32 с.).

Шифр: Щ955.4(4Укр)я44     Авторський знак: С44


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.