2012, Тези XIV міжнародної науково-практичної конференції “Молоді музикознавці Україна”

Тези XIV міжнародної науково-практичної конференції "Молоді музикознавці Україна", 3-5 січня 2012 р., м. Київ

Тези XIV міжнародної науково-практичної конференції “Молоді музикознавці Україна”, 3-5 січня 2012 р., м. Київ [Текст] / Міністерство культури України, Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра ; упорядники Ю. А. Зільберман, Л. Г. Мудрецька. — Київ, 2012. — 122 с. + програм.

Шифр: 781.1     Авторський знак: Т29


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.