2013, Українське весілля [Ноти] : Північно-Західне Причорномор’я / упорядник і автор передмови С. Таранець

2013, Українське весілля [Ноти] : Північно-Західне Причорномор'я / упорядник і автор передмови С. Таранець

      Українське весілля [Ноти] : Північно-Західне Причорномор’я / упорядник і автор передмови С. Таранець ; Міністерство культури України, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, Лабораторія фольклору та етнографії. — Друк Південь, 2013. — 301 с. : Ілюстрації, світлини. — Присвята: 100-річчю Одеської національної музичної академії присвячується.

Міністерство культури України
Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Лабораторія фольклору та етнографії
Таранець, Сергій

Шифр: Щ943.4(4Укр)     Авторський знак: У45

Дар: Забіляста Л.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.