2013, Хоровое пение в Петербургской консерватории (1862—1912) [Текст] / Е. Д. Светозарова

2013, Хоровое пение в Петербургской консерватории (1862—1912) [Текст] / Е. Д. Светозарова

Светозарова, Елена Дмитриевна.
      Хоровое пение в Петербургской консерватории (1862—1912) [Текст] / Е. Д. Светозарова ; Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 148, [4] с. : иллюстрации.

Шифр: 784.96     Авторський знак: С24


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.