2015, Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, вип. 43

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, вип. 43

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти [Текст] : збірник наукових статей. Вип. 43 / Міністерство культури України, Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського ; редактор-упорядник Л. В. Русакова. — Харків, 2015. — 336 с.

Шифр: 781.1     Авторський знак: П78

Дар Лукашенко Н.

http://num.kharkiv.ua/intermusic/vypusk43.pdf

Розділ 1.             На музичній хвилі: Харків про харків’ян

Бевз М. В.          Публіцистика Валентина Борисова як композиторська естетична програма

В. Стогній           Поліфонічні твори Олени Борисівни Гнатовської

М. Борисенко   Художник та його час: Нінель Лібероль – музикознавець і письменниця-мемуарист

Ю. Грицун          Категорія прекрасного як смислова домінанта музичної спадщини Ігоря Ковача

О. Пінчук            Всеволод Топілін: людяна інтонація (штрихи до портрета піаніста)

Розділ 2.             Століття ХХ в мистецтві – минуле й живе

В. Миславський              Фільми про сучасність в українському кінематографі 1920-х

У Хун Юань        Взаємодія жанрових рис «поезії вод і гір» (шаншуй) і німецької kunstlied у китайській художній пісні (на прикладі аналізу твору Цін Чжу «Велика ріка тече на Схід. Медитації ріки» на вірші Су Ши»)

О. Сердюк          Іра Маланюк: на шляху до Ріхарда Вагнера

О. Станичнов    Головні стилістичні ознаки сецесії в картинах польських майстрів

Я. Савченко       Літургія «Київська» Р. Твардовського: логіка смислоутворення

Н. Бєлік-Золотарьова   Хорові сцени опери Г. Майбороди «Ярослав Мудрий» як відображення теми «народ і влада»

О. Александрова            «Національна картина світу» як культурна парадигма творчості Г. Свиридова

Н. Лукашенко   Феномен діалогу в контексті фортепіанної творчості В. П. Задерацького

Розділ 3.             Художня практика в порадах, роздумах та узагальненнях

O. Аркадiн-Школьник   Живий оркестр на сцені

Т. Баран             Особливості й завдання цимбального шкільництва в Україні

O. Жерздєв        Критерії класифікації струнно-щипкових інструментів: «образи» звучання і виконавські технології

Н. Белiченко     Хоральні фугети Баха: жанрово-історичний контекст

O. Погода          Фортепіанні фантазії Й. Н. Гуммеля в аспекті жанрово-стильових взаємодій

К. Посвалюк      Концерти для труби з оркестром М. Бердиєва: жанрово-стильова та виконавська специфіка

Ю. Радкевич     Цикл вокальних мініатюр як синтез ліричної поезії і музики: теоретичні аспекти вивчення жанру

М. Iльєнко         Трубне мистецтво у світлі онтологічних засад музичного виконавства

Я. Каушнян        Мистецтво сольного співу в світлі єдності та відмінностей категорій «музика» і «гра»

I. Сахно              Помірковане роздільномовлення

Ю. Іванова        Шляхи вивчення хорознавства

Я. Сердюк          Категорія «ідеальне» і концепт «віртуальне» у вивченні феномена музичного твору


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.