2016, Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, Випуск 115, книга 1

      Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського [Текст] : збірник статей / Міністерство культури України, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. — 2016. — Випуск 115, книга перша : Доля митця в реаліях культурно-історичних процесів першої половини XX століття. — 240, [1] с. : нотні приклади.

Косенко, Віктор Степанович

Шифр: 781.0     Авторський знак: Н34

Дарчий напис: Бібліотеці НМАУ від упорядника О. Таранченко

Дар: Таранченко О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.