2017, Времена года / А. Вивальди

2017, Времена года / А. Вивальди

Времена года [Ноти] : [цикл концертов для скрипки и струнного оркестра] / А. Вивальди. — Переложение для скрипки и фортепиано. — Санкт-Петербург : Композитор, 2017. — 87 с., 4 парт. — Номер дошки 2677-2680.

Шифр: Щ955.4(3)Фп     Авторський знак: В41


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.