2017, Основи міфодизайну / В. В. Зеленін

Зеленін, Всеволод Володимирович.
      Основи міфодизайну: психотехнології керування медіареальністю [Текст] : навчально-методичний посібник / В. В. Зеленін. — Київ : Гнозіс, 2017. — 168 с. : ілюстрації.

Шифр: 159.9     Авторський знак: З-48

Дар: Зеленін В. В.

Зміст

ПЕРЕДМОВА
ПОДЯКИ
ВСТУП
 
РОЗДІЛ 1. РЕАЛЬНІСТЬ МІФАІ МІФ ЯК РЕАЛЬНІСТЬ
Міфи в добу глобалізаці
Базові принципи ідеологічного міфодизайну
Міф як психолінгвістичний феномен
Семіотика та психосемантика міфа
Структура священного в сучасному міфодизайні
Передісторія міфодизайну
Культура та природа в генезисі міфології
Міф – глибинне послання масам
Резюме першого розділу 
Література до першого розділу
Практикум до першого розділу
 
РОЗДІЛ 2. МІФОТВОРЧИЙ СТОРІТЕЛІНГ:
МЕДІААРХЕТИПИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Медіанаратив у постмодерністському дискурсі
Джерела медіаархетипів у брендингу та міфодизайні
П’ять рівнів медіаархетипів
Міфотворчий медіанаратив: чотири види живих історій
Міфокопірайтинг: основні принципи написання сильних історій
Резюме другого розділу
Література до другого розділу
Практикум до другого розділу
 
РОЗДІЛ 3. ПРИКЛАДНИЙ МІФОДИЗАЙН:
МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ
Сім практичних завдань міфодизайну
Структура міфологізації: шлях героя
Утилізація спадщини: модернізація стародавнього міфа
Світові історії: множинна реальність медіагри глобального міфа
Резюме третього розділу
Література до третього розділу
Практикум до третього розділу
 
РОЗДІЛ 4. СУГЕСТИВНИЙ НАРАТИВ В ІДЕОЛОГІЧНІЙ БОРОТЬБІ
Масовий гіпноз: сугестивний вплив для впровадження міфа
Мілтон-модель: базові технології масового навіювання
Історії успіху: бренд-легенди в сучасному медіапросторі
Спін-докторинг: протидія міфодизайну ідеологічного супротивника
Резюме четвертого розділу
Література до четвертого розділу
Практикум до четвертого розділу
 
ВИСНОВКИ
ПІСЛЯМОВА
ДОДАТКИ
Додаток 1. Ноам Хомський: 10 способів управління масами
Додаток 2. Професійні й особисті якості міфодизайнера
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
АНОНС ДРУГОГО (ДОПОВНЕНОГО) ВИДАННЯ


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.