2017, Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК

2017, Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК

Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК [Текст] : ББК станом на 1997 рік, УДК – на 2011 рік / укладачі : М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, В. С. Солодовник ; Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова”. — Київ : Книжкова палата України, 2017. — 84 с.

Шифр: 025     Авторський знак: Т12


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.