2017, Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК

Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК [Текст] : УДК станом на 2011 рік, ББК – на 1997 рік / укладачі : М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, Ю. О. Набхан, В. С. Солодовнік ; Книжкова палата України імені Івана Федорова. — Київ : Книжкова палата України, 2017. — 84 с.

Шифр: 025     Авторський знак: Т12


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.