2017, Творчість С. Прокоф’єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України: традиції та сучасність

      Творчість С. Прокоф’єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України: традиції та сучасність [Текст] : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, 1—2 грудня 2016 року, м. Суми / [редакційна колегія: В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська, О. К. Зав’ялова та інші]. — Суми : Цьома С. П., 2017. — 197, [1] с. — Ювілейним датам С. Прокоф’єва та Дм. Шостаковича присвячується.

Шифр: 78.071.2     Авторський знак: Т28

Збірник містить статті учасників всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Сергія Прокоф’єва та 110-й річниці від дня народження Дмитра Шостаковича. Автори висвітлюють напрями та шляхи осягнення творчої спадщини композиторів; особливості виконавської інтерпретації музичних творів; дидактичний i виховний потенціал музики С. Прокоф’єва та Дм. Шостаковича; провідні тенденції розвитку музичного мистецтва України в контексті міжкультурних комунікацій.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.