2018, Антидзюбінг / Сергій Безклубенко

Безклубенко, Сергій Данилович.
      Антидзюбінг, або “Не все те золото, що блищить…” [Текст] : [монографія] / Сергій Безклубенко. — Київ : КНУКіМ, 2018. — 746, [2] с. : ілюстрації.

Шифр: 130.2(477)     Авторський знак: Б39


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.